Начало
  Предговор
  За нас
  Съдържание
  Контакти
 
 
 
_____________________________________________________________________________________

 

КОНТАКТИ

 

Доц. д-р Иван Ламбев, дм
ул. "Здраве" № 2
Катедра по фармакология
Медицински факултет, МУ
гр. СОФИЯ – 1431

Сл. телефон: 02/ 91 72 558
Сл. телефон: 02/ 95 20 539
Моб. тел.: 0898/ 219 384
E-mail: itlambev@mail.bg
E-mail: lambev1943@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

2018